ثبت شرکت بازرگانی

دفتر حسابداری در فردیس

در سال‌های اخیر رشد منطقه فردیس باعث شده شرکت‌های بسیاری اقدام به فعالیت اقتصادی در این منطقه کنند و نتیجه آن رشد چشمگیر مناطق اداری در این شهر است که مطمئنا همه‌ی شرکت و واحدهای اقتصادی فعال در آن نیاز به یک شرکت و دفتر حسابداری در فردیس را دارند.   ...

ثبت شرکت در مهرآباد (2)

موسسه حسابداری در باغستان

موسسه حسابداری در باغستان انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکت ها و کارخانه جات و اصناف، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آئین نامه تحریر دفاتر قانونی، تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹، استقرار و راه ا ...

ثبت شرکت تعاونی

موسسه حسابداری در رباط کریم

موسسه حسابداری در رباط کریم انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکت ها و کارخانه جات و اصناف، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آئین نامه تحریر دفاتر قانونی، تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹، استقرار و راه ...

ثبت شرکت تعاونی

موسسه حسابداری در ملارد

موسسه حسابداری در ملارد انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکت ها و کارخانه جات و اصناف، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آئین نامه تحریر دفاتر قانونی، تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹، استقرار و راه اند ...

ثبت شرکت در شهر قدس (5)

خرید شرکت در باغستان – پرند – کرمان خودرو

خرید شرکت در باغستان - پرند - کرمان خودرو بسیاری از افراد، برای رها شدن از دردسر هایی که برای ثبت شرکت وجود دارد، اقدام به خرید شرکت در باغستان ، پرند و کرمان خودرو می کنند. یعنی به جای این که شرکتی را به ثبت خود درآورند، از شرکت‌های ثبت شده ای که ...

ثبت شرکت در پرند (1)

خرید شرکت در شهرقدس، فردیس، رباط کریم و اسلامشهر

خرید شرکت در شهرقدس، فردیس، رباط کریم و اسلامشهر بسیاری از افراد، برای رها شدن از دردسر هایی که برای ثبت شرکت وجود دارد، اقدام به خرید شرکت در شهرقدس، فردیس، رباط کریم و اسلامشهر می کنند. یعنی به جای این که شرکتی را به ثبت خود درآورند، از شرکت‌های ...

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت تعاونی در صفادشت

ثبت شرکت تعاونی در صفادشت به وجود آوردن و ثبت شرکت تعاونی در صفادشت به وسیله ی عده‌ای که دارای شرایط قید شده در اساسنامه است، تشکیل می شود. حداکثر اعضا ۷ نفر می باشند. شرکت به وسیله ی قوانین و مقررات وضع شده در وزارت تعاون تنظیم می گردد. در این م ...

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی در اندیشه

ثبت شرکت تعاونی در اندیشه به وجود آوردن و ثبت شرکت تعاونی در اندیشه به وسیله ی عده‌ای که دارای شرایط قید شده در اساسنامه است، تشکیل می شود. حداکثر اعضا ۷ نفر می باشند. شرکت به وسیله ی قوانین و مقررات وضع شده در وزارت تعاون تنظیم می گردد. در این م ...

11111111

ثبت شرکت تعاونی در شهر قدس

ثبت شرکت تعاونی در شهر قدس به وجود آوردن و ثبت شرکت تعاونی در شهر قدس به وسیله ی عده‌ای که دارای شرایط قید شده در اساسنامه است، تشکیل می شود. حداکثر اعضا ۷ نفر می باشند. شرکت به وسیله ی قوانین و مقررات وضع شده در وزارت تعاون تنظیم می گردد. در این ...

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی در شهریار

ثبت شرکت تعاونی در شهریار به وجود آوردن و ثبت شرکت تعاونی در شهریار به وسیله ی عده‌ای که دارای شرایط قید شده در اساسنامه است، تشکیل می شود. حداکثر اعضا ۷ نفر می باشند. شرکت به وسیله ی قوانین و مقررات وضع شده در وزارت تعاون تنظیم می گردد. در این م ...