تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار

مقدمه

قبل از اینکه به اصل مقاله بپردازیم باید ابتدا یک سوءتفاهم بزرگ را برطرف کنیم. این مبحث در بین عامه مردم به نوعی جا افتاده است که مردم به اشتباه فکر می کنند دولت از این قانون برای محاسبه مالیات حساب های بانکی شما استفاده می‌کند. یعنی برای تراکنش های بانکی شما مالیات در نظر گرفته می شود. اما این برداشت اشتباه است، دولت بررسی تراکنش های بانکی را صرفاً برای افراد و شرکت‌هایی در نظر میگیرد که از فرار مالیاتی یا به نوعی قصد پولشویی را دارند.

تعریف تراکنش بانکی مالیاتی

برای درک بهتر تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار می توان به مثال زیر را تعریف کرد:

فرض کنید یک شرکت ثبتی استارتاپی ماهیانه 10 میلیون تومان درآمد دارد و مبدا و مقصد این پول کاملاً مشخص است. مبدا این پول از فروش کالاهای شرکت استارتاپی است و مقصد آن حساب های بانکی است. اما شرکت هایی که قصد فرار مالیاتی دارند یا شرکت هایی که قصد خرید و فروش کالاهای قاچاق یا مواد مخدر را دارند و می‌خواهند مبدا واریز پول و مقصد پول را از چشم دولت پنهان کنند. بهترین راهکاری که می توان این پول‌ها را بررسی کرد فرآیند تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار است. طبیعتاً تمامی اطلاعات بانکی آن شرکت نزد دولت قرار میگیرد و با یک بررسی کلی میتوان قانونی یا غیر قانونی بودن پول وارد شده به شرکت را تشخیص داد.

اهمیت تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار

مهمترین دغدغه ای که تمامی کشورهای دنیا دارند مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولهای فاسدی است که به کشورهای آنها وارد می‌شود. پولهایی همچون قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و…
همین خاطر دستگاه های مالیاتی با تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار به راحتی می‌توانند فرآیند تراکنشی هر شرکت را بررسی کنند و با قوانین بسیار جدی و کامل از سختگیرانه راه ورد پولهای فاسد را ببندند.

به کمک این قانون دولت میتواند حسابهای هر شرکتی را بررسی کرده و اگر بانک با دولت همکاری نکرد می‌تواند با کمک دستگاه قضایی تمامی مجوزهای لازم برای بررسی حساب های مالیاتی آن شرکت را دریافت کند. پس دولت با چنین اختیاراتی که به شرکت مالیات داده است، تمامی راه‌های فرار مالیاتی و پولشویی بسته شده اند.

دلیل نام گذاری این قانون

با وجود این که نام تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار در عامه مردم بد جا افتاده است باید بگویم شرکت مالیات تنها در صورت لزوم اقدام به بررسی حساب های مالیاتی شرکتها یا افراد می کند.
پس صرفا این کار به صورت همگانی انجام نمی شود و تنها در موارد خاص و مواردی که شرکت مالیات به برخی شرکت ها در رابطه با پولشویی مشکوک شود انجام میشود.

تعریف تراکنش مشکوک

نکته مهم در رابطه با تراکنش های مشکوک این است که اداره مالیات به میزان سرمایه ای که در بانک دارید اهمیتی نمی‌دهد. اهمیت اداره مالیات در مورد تراکنش ها و جابجا شدن سرمایه شما از حساب های بانکی به دیگر حساب ها می باشد. در ادامه به برخی از تراکنش هایی که برای اداره مالیات مشکلی ندارد و می توانید آنها را انجام دهید اشاره می کنیم:
1: جابجایی سرمایه شما از یک حساب بانکی به حساب دیگر
2: درآمد فردی که محصولات کشاورزی خود را به فروش رسانده و به حساب بانکی واریز شده است.
3: واریزی های بانکی مربوط به حقوق اجاره یا وام.

4: گردش های حساب مربوط به واریز میراث یا وقف

تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار

نکته:

در رابطه با میراث باید بگویم که مطمئناً میراث مبلغ زیادی خارج از درآمد فرد است. به عنوان مثال شرکت یا فردی که ماهیانه ۵ تا ۶ میلیون درآمد دارد ممکن است بعد از رسیدن میراث به یکباره مبلغ هنگفتی به حساب او واریز شود. شرکت مالیات به اینگونه واریزی ها به عنوان واریزی مشکوک نگاه نمی کند. البته این نوع واریزی ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند ولی چون مبدا آن پول مشخص است، مطمئناً اداره مالیات به آنها ایرادی نمی‌گیرد.

اما در ادامه به برخی از واریزی های مشکوک که اداره مالیات آنها را بررسی کرده و تخلف محسوب می شوند اشاره می کنیم:

در یک جمع بندی کلی اداره مالیات حساب های مالیاتی شرکت یا افراد را که تراکنشی بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان در سال داشته باشند را بررسی می کنند. البته این قانون با مخالفت هایی موجه شد که از ۵۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان رسید.

پس حساب های مالیاتی که سالانه تراکنش با مبلغ ۵ میلیارد تومان دارند به صورت دقیق بررسی می‌شوند و باید مبدا و مقصد آن پول مشخص شود.

ممکن است در طی فرآیند تراکنش بانکی مالیاتی در شهریار دچار مشکل شوید و بخواهید از شرکتهای حسابداری برای رفع سوء تفاهم با اداره مالیات کمک بگیرید. شرکت هایی همچون پارس حساب بهترین گزینه برای مشاوره دادن به شما هستند و می توانید با مشاوران شرکت تماس گرفته و هر مشکل مالیاتی که دارید را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید.