ثبت شرکت در استاد معین

موسسه پارس حساب، یک سامانه خدمات اداری است که به عنوان مشاور شما برای راه اندازی و ثبت شرکت در استاد معین در کنار شماست. ما از سال 90 سعی کرده ایم که سامانه ای جامع داشته باشیم برای آگاهی بخشی در شروع کسب و کار به شکل قانونی.

ما تلاش می کنیم که به بهترین شکل ممکن و البته ” متفاوت ” خدمات خود را ارائه دهیم. خدمات ما شامل ثبت انواع شرکت ها در استاد معین، پیگیری های مربوطه بدون نیاز به حضور شما، مشاوره مالیاتی، برندسازی امور مالی و حسابداری و مشاوره کسب و کار می باشد.

ما قبل از ثبت شرکتها به شما می گوییم که چه شرکتی با کمترین هزینه نیاز دارید با چه موضوعی، چه میزان سرمایه لازم است در نظر بگیرید و بعد از ثبت چه اقداماتی لازم است انجام دهید.

بیشتر بخوانید : ثبت شرکت در شهریار

شرکت ها کلا به 2 دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند
ش
ثبت شرکت تجاری در استاد معین

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت  پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. خود دسته شرکت های تجاری به 7 شاخه زیر تقسیم بندی می شوند که ما آن ها اصلاحا به عنوان نوع شرکت می شناسیم

الف – 1 –  ثبت شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام) در استاد معین

الف – 2 – ثبت شرکت با مسئولیت محدود در استاد معین

الف – 3 –  ثبت شرکت تضامنی در استاد معین

الف – 4 – ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در استاد معین

الف – 5 – ثبت شرکت مختلط سهامی در استاد معین

الف – 6 – ثبت شرکت نسبی در استاد معین

الف – 7 –  ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف در استاد معین

ب ) ثبت شرکت های مدنی در استاد معین

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

از معروف ترین نوع شرکت هایی که بیشتر به گوشمان می خورد موارد زیر هستند

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در استاد معین

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در استاد معین نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی در استاد معین را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود (LTD) را انتخاب می کنند.

ثبت شرکت سهامی خاص در استاد معین

ثبت شرکت سهامی در استاد معین خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص در استاد معین حداقل تعداد اعضا 3 نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت در استاد معین به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال خورشیدی و بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل 3 عضو و 2 بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص در استاد معین نیاز می باشد).

ثبت شرکت دانش بنیان در استاد معین

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند.

عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان در استاد معین ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا  عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

ثبت شرکت تضامنی در استاد معین

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در استاد معین

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی در استاد معین

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

ثبت شرکت نسبی در استاد معین

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف در استاد معین

شرکتی است که با اهداف  هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

برای ثبت شرکت تعاونی در استاد معین حضور حداقل 7 نفر ضروری خواهد بود. برای ثبت شرکت تعاونی در استاد معین با هر موضوع فعالیتی که باشد، اخذ مجوز از اداره تعاون شهری که تصمیم به ثبت شرکت تعاونی در آن شهر را دارید، قبل از ثبت ضروری است. برای ثبت شرکت تعاونی در استاد معین مقررات متعددی وجود دارد که به ترتیب شامل قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 می شود و برای یافتن احکام مربوطه باید به قوانین مذکور مراجعه نمود. در شرکت های تعاونی همانند شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت به قطعات مساوی بنام سهام تقسیم می شود. همانند دیگر شرکت هایی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسند، ثبت شرکت لازمه دارا شدن شخصیت حقوقی نیست و شخصیت حقوقی شرکت تعاونی زمانی شکل می گیرد که تاسیس شده باشد. شرکت تعاونی زمانی تاسیس می شود که اساسنامه آن به تصویب اولین مجمع عمومی عادی شرکت برسد و ترکیب اعضاء هیئت مدیره نیز تعیین گردد که خود این مساله نیازمند رعایت تشریفاتی به این ترتیب است که ابتدا هیئت موسسین شرکت اساسنامه شرکت را تصویب می نمایند و سپس آن را برای تصویب نهایی به اولین مجمع عمومی عادی ارائه می نمایند.

ثبت شرکت بازرگانی در استاد معین

ثبت شرکت بازرگانی در استاد معین همانطور که از نام آن مشخص است برای اموری مانند خرید و فروش و صادرات و واردات به ثبت می رسد. شرکت بازرگانی یکی از پر متقاضی ترین موضوعات تاسیس شرکت در ایران محسوب می شود و با توجه به این موضوع که در چند ماه اخیر قیمت ارز سیر سعودی بسیار زیادی داشته است، بحث صادرات و ارز آوری دارای جذابیت های بیشتری به نسبت گذشته شده که در نتیجه شاهد رشد روز افزون متقاضیان ثبت شرکت بازرگانی در استاد معین هستیم. برای تاسیس شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در استاد معین حضور حداقل دو نفر شریک الزامی خواهد بود و در این شرکت همانطور که قبلاً توضیح دادیم نیازی به حضور بازرس نیست مگر آنکه تعداد شرکاء شرکت بیشتر از دوازده نفر باشد که در اینصورت حضور هیات نظار الزامی خواهد بود، که البته عملاً تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در استاد معین با این تعداد از شرکاء اتفاق نادری است. همچنین اگر تصمیم به تاسیس شرکت بازرگانی سهامی خاص در استاد معین دارید نیاز به حضور حداقل 5 نفر خواهید داشت که تعداد 3 نفر از آن ها سهامدار شرکت و 2 نفر بازرس شرکت هستند. نکته مهم آنکه موضوع شرکت بازرگانی از جمله موضوعاتی است که نیازی به اخذ مجوز برای ثبت و یا بعد از آن برای فعالیت ندارد.

ثبت شرکت در استاد معین

شماره تماس دفتر
برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت در استاد معین با تماس بگیرید. 65229319 – 65278449 (021)