پروانه بهره برداری چیست؟پروانه بهره برداری مجوز و سندی است که به تمامی واحد های صنعتی که اقدام به نصب ماشین الات خط تولید،تامین نیروی انسانی موردنیاز و همچنین تولید ازمایشی می نمایدند اعم از اینکه واحد های صنعتی نام برده دارای اعلامیه تاسیس یا جواز تاسیس باشند یا نباشند اختصاص می یابد.
پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنایع و معادن صادر خواهد شد و این مجوز در برخی از شهرها و شهرستان ها از تاریخی که پروانه صادر می شود تا زمانی که واحد صنعتی موردنظر فعالیت داشته باشد دارای اعتبار خواهد بود
کارمند دولت هستم چجوری شرکت ثبت کنم؟
طبق قانون اساسی اگر کارمند دولت بیش از یک شغل داشته باشد به انفصال خدمت موقت محکوم می شود
پس کارمندان دولت نمی توانند عضو هیئت مدیره،رئیس هیئت مدیره،مدیرعامل یا دیگر سمت های هیئت مدیره در شرکت باشند
اما کارمندان دولت می توانند به عنوان سهامدار شرکت باشند
چند نکته درباره ی ثبت شرکت
یکی از نکات ثبت شرکت که اهمیت ان در اغاز برای متقاضیان ثبت شرکت چندان روشن نیست کد پستی معتبر است
شرکت باید یک ادرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به ان ارسال شود
کدپستی حوزه مالیاتی را تعیین می کند
اگر در اغاز کد پستی ای را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشند برای تغییر ان تشریفات قانونی زیادی را باید انجام دهید
بنابراین از ابتدا مرکز شرکت را مشخص کنید و کدپستی صحیح خود را وارد کنید تا به دردسر نیفتید
از اشتباهات رایج این است که شخصی به عنوان مدیرعامل انتخاب می شود که همزمان مدیرعامل شرکت دیگری است در حالی که قانونا شخص تنها می تواند مدیرعامل یک شرکت باشد
درمورد بازرس شرکت هم باید نکاتی را در نظر داشت
اول اینکه بازرس نباید از بستگان مدیران باشد و یا از انها حقوق دریافت کند مثلا منشی شرکت نمی تواند بازرس شرکت باشد زیرا از مدیران حقوق دریافت می کند.