1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از انچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است)
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5-تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که اگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در ان انتشار خواهد یافت

تامین مهندس جهت رتبه بندی
مهندسین عزیز خیلی مراقب باشید
جهت رتبه بندی و تامین مهندس مدارک تحصیلی و یا بیمه خود را به اسانی در اختیار موسسات و شرکتهایی که ادعا میکنند بابت مدرک کارشناسی شما مبلغی پرداخت میکنند به سادگی قرار ندهید.با اطلاعات کافی لطفا مدارک خود را جهت تامین مهندس جهت رتیه بندی و یا اخذ گرید در اختیار یگذارید

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت:
کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید
مشخصات شناسایی افرادی که خارج می شوند
حضور اشخاص خروجی در دفاتراداره ثبت شرکتها جهت امضا
لیست شرکا با میزان سهامشان
کپی اخرین روزنامه تغییرات شرکت و هیات مدیره
حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت