زمانی که برای فعالیت شرکت مدت معینی تعیین شده باشد هنگام اتمام این تاریخ در صورتی که مدت فعالیت تمدید نشود شرکت منحل می شود.
زمانی که هدف از تاسیس شرکت انجام فعالیت مشخصی باشد که در زمان اتمام انجام ان فعالیت یا مقدور نبودن انجام ان،شرکت منحل می شود.
زمانی که از شرکا یک نفر باقی مانده باشد زیرا شرکت یک شخصیت حقوقی محسوب می شود که حداقل از وجود دو شریک شکل گرفته است
رمانی که بر اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی تشکیل داده و در ان بقا یا انحلال شرکت مورد بررسی قراردهد و در صورتی که تصمیم به بقا شرکت باشد باید میزان سرمایه شرکت به مبلغ موجود کاهش یابد
هنگامی که شرکت ورشکسته شود
زمانی که کلیه شرکا همانطور که در ابتدا تصمیم به ثبت شرکت نموده اند تصمیم به انحلال شرکت گیرند
تفاوت ثبت شرکت در منطقه ازاد و مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی همان طور که از اسم ان مشخص است شرایط ویژه ای رو برای کاربران ارائه می دهدممکن است در منطقه ای زمین رایگان ارائه دهند ممکن است برق ویژه ای ارائه دهند و یا از معافیت مالی برخوردار باشد و …. بنا به انتخاب منطقه می توان از امتیازات که در ان منطقه وجود دارد استفاده نمود
ثبت شرکت در منطقه ازاد از معافیت مالی برخوردار می باشد از جمله مناطق ازاد می توان به کیش قشم ارس انزلی و … اشاره کرد.
مهم ترین شرایط برای ثبت شرکت در منطقه ازادداشتن محل فعالیت اداری و اخذ مجوز فعالیت از ان منطقه می باشد
فمعافیت مالی ان ها چند ساله است بنا به انتخاب هرکدام ار این مناطق سالهای معافیت مالی متفاوت است
توجه فرمایید برای اینکهاز معافیت مالی این مناطق برخوردار شوید صزفا باید در همان منطقه فعالیت داشته باشید
چکونگی ثبت شرکت باشگاه های ورزشی:
اشخاصی که در زمینه ورزشی فعالیت می کننداگر فعالیت انها ارائه خدمات ورزشی باشد می توانند فعالیت خود را در قالب موسسه های غیر تجاری ثبت نمایند ولی اگر در کنار ارائه خدمات فعالیتی همچون خرید،فروش تجهیزات ورزشی یا واردات و صادرات انجام دهند باید در قالب شرکت های تجاری ثبت نمایند زیرا هر نوع تجارتی فعالیت ان ها را از قالب موسسات غیر تجاری خارج می نماید پس باید از شرکت های تجاری انتخاب نمایند که از رایج ترین انها شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص می باشد
برای ثبت اولیه موسسه ورزشی یا همان باشگاه ورزشی نیاز به اخذ مجوز نمی باشد. بعد از ثبت می توانند برای اخذ مجوز های لازم برای محل فعالیتشان اقدام نمایند.
ولی توجه داشته باشد قید نمودن بعضی فعالیت ها از قبیل برگزاری مسابقات ورزشی یا هرگونه عنوان اموزشی نیازمند اخذ مجوز از فدراسیون می باشد