برند یانام تجاری باید به گونه ای باشد که شما را از سایر رقبایتان متمایز کند این هم در صورتی امکان پذیر می شود که موارد زیر را بکار گیرید.

نکته ی اول که باید به ان توجه کنید ایناست که برند شما تلفظش روان باشد که ذهن مشتری نقش ببندد.

یک برند خوب باید به خودی خود و صرفا از روی برند به کیفیت محصول و همچنین هدف تولید ان محصول اشاره کند.

 

احتکار چیست؟

این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند

مجازات احتکار چیست؟

مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم:الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان مختلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.

مرتبه سوم:الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای  احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان مختلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.

 

 

ایا میشه فقط با یمز نفر شرکت به ثبت رسوند؟

برای ثبت شرکت مورد نظر با مسئولیت محدود حداقل به دو نفر عضو نیاز خواهد بود می توان شرکت مسئولیت محدود تک مدیرعاملی به ثبت برسد که در این صورت داشتن یک نفر سهامدار به غیر از مدیرعامل ضروری می باشد