موسسه حسابداری پارس حساب

موسسه حسابداری پارس حساب

گروه مالی پارس حساب با اتکا به دانش و سال ها تجربه مدیران و کارشناسان مالی ، مالیاتی و حقوقی و بهره گیری ار آخرین تکنولوژی فن آوری اطلاعات (IT) در زمینه ارائه خدمات مشاوره مالی و مدیریت و یکسان سازی دانش علمی مدیران و کارشناسان با دانش روز به منظور ا ...