اولین گام برای تاسیس شرکت، انتخاب موضوع فعالیت است. اگر موسسان شرکت نسبت به موضوع شرکت هیچ اطلاعاتی نداشته باشند و یا هدف ان ها از تاسیس شرکت روشن و مشخص نباشد بعد ها شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود.موسسان و شرکا باید به موضوع شرکت تسلط کامل داشته باشند.

مدت نام و علائم تجاری چقدر است و ایا قابل تمدید است؟

مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری 10سال می باشد که هر 10سال قابل تمدید می باشد

چنانچه ظرف 10سال تمدید نگردد و 6ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام کند.

 

چه کسانی می توانند نام و نشان تجاری خود را به ثبت برسانند؟

هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی

مدارکی دال بر:تولید،

توزیع،

بسته بندی،

خرید و فروش،

واردات و صادرات کالا

و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.

 

چه مدارکی پس از ثبت شرکت به دستم خواهد رسید؟

در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود:

1-تقاضانامه،شرکتنامه،ممهور به مهر اداره ثبت

2-اگهی تاسیس

3-روزنامه رسمی و درج سایت رسمی روزنامه رسمی

4-پلمب دفاتر

5-مهر

در خصوص شرکت های سهامی خاص:

1-اظهارنامه-اساسنامه و …

2-اگهی تاسیس

3-روزنامه رسمی

4-پلمب رفاتر

5-مهر

 

شرکت های تعاونی تولید و مصرف:

شرکت های تعاونی تولید و مصرف شرکت هایی هستند با هدف های هفت گانه درج شده در قانون بخش تعاونی با قید عنوان تعاونی تشکیل می گردد و به دلیل تشکیل ان حداقل 7 فرد با تابعیت ایرانی باید در ان حضور داشته باشند.

 

 

شرکت های نسبی:

شرکت های نسبی شرکت هایی می باشند که برای انجام کارهای تجاری تحت عنوان به خصوصی میان دو یا چند نفر تشکیل می شود

مسئولیت هریک از شرکا به میزان بودجه و سرمایه انان در شرکت خواهد بود

 

شرکت های غیر سهامی:

شرکت های مختلط غیرسهامی شرکت هایی می باشند که برای انجام دادن کارهای تجاری تحت عنوان به خصوصی میان حداقل یک یا چند فرد شریک ضامن و حداقل یک یا چند فرد شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد.