گروه مالی پارس حساب با بهره گیری از کادر حرفه ای و سالها تجربه در جهت ایجاد تحول و تغییر در سیستم های مالی – مدیریتی و ایجاد اصلاح در ساختار فروش خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید.

 


مشاوره مدیریت
مشاوره و استقرار نرم افزارهای یکپارچه متناسب با نیاز شرکت ها و سازمانها
استقرار سیستم حسابداری و روشهای محاسبه بهای تمام شده
تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موسسات و شرکت ها
تهیه گزارشات و اطلاعات اصولی و صحیح قابل اتکاء به تصمیم گیری مدیران
ایجاد رویه و نظم و انضباط مالی
کنترل و مدیریت هزینه ها و ارائه راهکارها جهت مدیریت بهتر هزینه ها
ممیزی و کنترل انبار