ثبت برند در شهر قدس

ثبت برند در شهر قدس

ثبت برند در شهر قدس چگونه است؟ ثبت برند در شهر قدس توسط موسسه حسابداری پارس حساب بعد از تشکیل پرونده و طی کردن مراحل کارشناسی انجام می شود. هر موسسه برای انجام فعالیت ها نیازمند ثبت برند یا علامت تجاری می باشد. در شهرستان قدس با نام پیشین قلعه حسن خ ...