پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر در اندیشه، شهریار، شهر قدس

پلمپ دفاتر مقدمه پس از این که شرکت شما ثبت شد و اجازه فعالیت پیدا کردید می بایست دفاتر شما همگی دارای پلمپ دفاتر باشند. دلیل این امر این است که برای فعالیت های اقتصادی و هزینه هایی که انجام میدهید می بایست کاملا روشن و قابل پیگیری باشد و باید ا ...