قانون جدید ارزش افزوده احتمالا” شهریور می آید.

 

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
تلاش می کنیم از ابتدای امسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده را عملیاتی کنیم و تا پایان شهریور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.