قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي

قانون تجارت ، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است . حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است . بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است . این قانون بر اساس قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است . البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی ، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است .

متن کامل قانون تجارت

گروه پارس حساب به صورت کامل قانون تجارت را طبقه بندی نموده و در اختیار شما قرار داده است. با کلیک روی هر بخش می توانید قسمت مربوطه را بررسی کنید. همچنین برای مشاور ثبت شرکت شهریار با ما تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید : آموزش میکروبلیدینگ آقایان بسیار ساده