ثبت شرکت مارلیک ملارد

ثبت شرکت مارلیک ملارد

موسسه پارس حساب آماده خدمت رسانی به مردم فهیم مارلیک ملارد می باشد. اگر به دنبال ثبت شرکت مارلیک ملارد هستید می توانید هم اکنون با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. قبل از هر چیزی لازم است، درباره انتخاب نام شرکت مطالبی را خدمتتان عرض نماییم.

نام شرکت می بایست:

1)دارای ریشه ی فارسی باشد. فرهنگستان ادب برای برخی کلمات، معادل مناسبی انتخاب نموده است.به عنوان مثال برای آپارتمان، معادل فارسی کاشانه، برای کلینیک معادل فارسی درمانگاه و همین طور بجای تکنولوژی واژه ی فن آوری یا فن آوران را در نظر گرفته است.
2)لاتین باشد.
3)از اعداد بصورت ریاضی استفاده تشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
4)با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
5)دارای نام خاص باشد.

نام شرکت بر دو گونه است: اسم خاص و اسم عام. اسم خاص کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز مثل شخص،حیوان،شیء یا مفهومی بکار می رود و حتی می تواند مستقیماَ نهاد یک جمله باشد.اسم عام کلمه ای است که در مورد تمام موجودات زنده،اشیا و مفاهیمی که از یک نوع باشند دلالت دارد و بین همه ی آن ها مشترک باشد.(مانند کوچه،دختر،ظلم)

ثبت شرکت مارلیک ملارد

اسامی خاص

اسامی خاص چهار دسته هستند: اسم مخصوص انسان ها که تنها برای آدمیان بکار می رود مانند مهسا. اسامی مخصوص حیوان ها که برای حیوانات به کار برده می شود مانند کبوتر. اسامی مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی که گویای یک منطقه ی جغرافیایی است مانند آسیا .اسم خاصی که منحصراَ به یک چبز تعلق دارد و بیش از یکی نیست.مانند کوه البرز
در ضمن،هر چند استفاده از اسامی شهرها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء نام شرکت شمرده نمی شوند و نام شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
اسامی خاص جمع بسته نمی شوند .

6)از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
7)از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
8)از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
9)از حرف اول بعضی از کلمات مثل :پی وی سی و …استفاده نشود.

ثبت شرکت فردیس کرج