ثبت شرکت شهر قدس

ثبت شرکت شهر قدس

شهرستان قدس یکی از شهرستانهای استان تهران است و در غرب شهر تهران و همسایگی استان البرز قرار دارد. اگر شما در این منطقه تصمیم به ثبت شرکت شهر قدس را دارید با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید. موسسه پارس حساب آماده پاسخگویی به شما عزیزان است.

درباره تاریخ شهر قدس

قدمت شهر قدس به اواخر دوره قاجاريه مي رسد كه با استقرار تعدادي كشاورز و احداث قلعه اي بنام قلعه حسن خان روستایي به همين نام تشكيل مي گردد . همچنین مطرح است که نام اولیه این منطقه سبزه الماس بوده است و بعد به ” قلعه حسن خان” تغییر می یابد . اراضی قلعه حسن خان توسط ۳ قنات بزرگ و پر آب آبیاری می شد . یکی از آن ها قنات بزرگ نام داشت و مبدا آن تپه سرخحصار و رودخانه ای بنام قروق که شاخابه ای از رود کرج بود که به سوی قلعه امتداد می یافت و در محله سرقنات فعلی (میدان آزادی) بوده است.

در آن ایام علاوه بر فعالیت های کشاورزی و باغداری بخش دیگری از اقتصاد اهالی قلعه حسن خان بر دامپروری معطوف بوده است. در آن زمان تمام اراضی این قلعه و اطراف آن قابل کشت و زرع بود وکلاً به نواحی : چمن الماس خان، ورامینک ، میانه آب، قلعه سون، اکبرنایب، چنارسوخته و … که مجموعاً ۱۰ قلعه بود، تقسیم می شده است. هریک از این نواحی دارای قلعه مربوط به خود بوده است. اینگونه مطرح است که در میانه آب عده ای از اعراب ساکن و به پرورش گاومیش مشغول بوده اند. ساکنان رامینک نیز دامدار بوده ودربخش سوخته چنار که امروزه “زرنان” نامیده می شود.

اراضی این منطقه (قلعه حسن خان) توسط سه قنات بزرگ آبیاری می شده است که یکی از آن ها به نام قنات بزرگ نام داشته و مبدأ آن تپه ورودخانه ای به نام قروق که شاخه ای از رود کرج بود. از قنات های دیگرکه از تپه سرخحصار سرچشمه می گرفت به سوی قلعه امتداد می یافت و آب این قنات ها حتی تا ورامینک نیر امتداد پیدا می کرد. علاوه برفعالیت های کشاورزی وباغداری بخش دیگری از اقتصاد اهالی به دامپروری استوار بوده است.

برای ثبت شرکت شهر قدس تماس بگیرید

قانون ثبت شرکت ها

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد.

سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای بررسی بیشتر به بخش قانون تجارت ایران مراجعه نمایید.

ثبت شرکت در مارلیک ملارد