در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود.

شرایط ثبت اختراع در شهرقدس

اختراع ثمره ابداع ذهنی افراد است که در واقع باعث بوجود آوردن شیوه ای نو جهت پیچیدگی های فنی جامعه می گردد و یا به صورت یک محصول صنعتی یا پروسه صنعتی نمایان می شود.

ثبت اختراع در شهرقدس به گونه ای است که منشاء اختراع ابتکار فکری ، نو و تازه باشد و دارای کارآیی صنعتی باشد. نوآوری بدبن معناست که آن اختراع در فکر یا صنعت پیشین نباشد و برای فردی با توانایی فنی متوسط روشن و بدون پیچیدگی نباشد و از دید صنعتی هم اختراعی کاربردی شمرده می شود که در شاخه ای از صنعت امکان ساختن و استفاده کردن از آن وجود داشته باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع در شهرقدس

 • ارائه اظهارنامه ثبت اختراع
 • شرح موضوع و مشخصات فنی اختراع که توسط مخترع در برگه A4 ارائه شده
 • نقشه و طرح از اختراع در برگه های A4
 • ادعانامه اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه جداگانه
 • رونوشت از مدارک شناسایی مخترع یا مخترعین در صورت تمایل
 • قبض رسید پرداخت هزینه های در بانک
 • مدت اعتبار ثبت اختراع
 • ایمیل
 • شماره همراه به نام متقاضی
 • آدرس و کد پستی
 • شماره تماس ثابت

نحوه ثبت اختراع در شهرقدس

 1. مراجعه به سایت اینترنتی اداره مالکیت معنوی و درج گزینه ثبت نام در سایت
 2. درج اظهارنامه و مشخصات هویت اشخاص متقاضی ثبت اختراع
 3. ارائه فرم و طرح از اختراع موردنظر جهت ثبت
 4. مشخص کردن شخصیت حقیقی و حقوقی ثبت اختراع
 5. مشخصات مخترع در سایت درج شود و در صورت عدم تمایل وی به ثبت مشخصات وی ارائه برگه کتبی از سوی وی
 6. پرداخت هزینه های ثبت و صدور گواهی ثبت اختراع
 7. بازرسی مدارک و فرم های مشمول ویژگی های تکنیکی و فنی اختراع
 8. صدور گواهی ثبت اختراع
 9. پرداخت هزینه های سالانه ثبت اختراع در اداره مالکیت معنوی