توصیه مهم برای مودیان سال اولی مشاغل

???? اگر چنانچه به تازگی شغلی برای خود دست و پا کرده‌اید لازم است بدانید که طبق قانون باید ۴ ماه بعد از شروع به فعالیت ، این موضوع را کتباً به سازمان امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل استقرار خود) اطلاع بدهید، در غیر این صورت، نه تنها معافیت های مالیاتی شما از بین می رود بلکه مشمول جریمه خواهید شد.

???? مطابق قانون، اگر ظرف ۴ ماه پس از شروع به کار، موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع ندهید، هم معافیت ها ( از جمله معافیت مالیاتی پایه سالانه ) از بین می رود و هم ۱۰ درصد مالیات متعلقه را باید جریمه بپردازید.