اظهارنامه مالیاتی شهریار و صفادشت و اندیشه و ملارد

شرکت پارس حساب خدمات مربوط به اظهارنامه مالیاتی را در شهر های شهریار و صفادشت و اندیشه و ملارد به صورت کامل برای مشتریان خود انجام می دهد. اظهارنامه مالیاتی فرم‎های مشخصی است که توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و ارائه می شود و از آنها جهت ارائه و ارسال اطلاعات گوناکون مودیان مالیاتی از قبیل میزان درآمد و هزینه، اجاره، ارث و …استفاده می‎شود (معمولا این اظهارنامه ها مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند). از جمله این اظهارنامه‎ ها، اظهارنامه مالیات عملکرد می‎باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ارسال آن می‎باشند. پارس حساب در شهر های شهریار و صفادشت و اندیشه و ملارد این خدمات را ارائه می دهد.

اظهارنامه مالیاتی شهر قدس و رباط کریم و کرج و گلگون شهرک صنعتی

پارس حساب علاوه بر اینکه در شهر های ذکر شده خدمات مربوط به اظهارنامه مالیاتی را ارائه می دهد، در شهر های شهر قدس و رباط کریم و کرج و گلگون و شهرک صنعتی نیز این خدمات را به طور کامل ارائه می دهد.پس اگر در یکی از این شهر ها به خدمات ما نیاز پیدا کردید، با ما تماس بگیرید تا متخصصین ما در سریع ترین زمان نیاز شما را برطرف نمایند.

در صورت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد در مهلت قانونی، اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعی تلقی میشود.

در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد توسط مودیان، مهلت فوق به 5 سال افزایش می‎یابد و پس از گذشت 5 سال در صورتی که اظهارنامه مودیان رسیدگی نشود، اظهارنامه ارسالی قطعی محسوب می‎شود.